Başvuru

Programa başvuru için gerekli olan belgeler

 1. Başvuru Formu doldurulmalıdır.
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Lisans ve Yüksek Lisans birlikte) aslı ya da onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).
 3. Not Döküm Belgelerinin (Lisans ve Yüksek Lisans) aslı.
 4. En az üç adet, kapalı zarf içinde referans mektubu,
 5. Başvuru yapan aday tarafından yazılmış ve imzalanmış niyet mektubu,
 6. Özgeçmiş ve (varsa) yayınlarının listesi,
 7. İngilizce Yeterlik belgesi (YDS, TOEFL veya eşdeğer sınav),
 8. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi,
 9. Başvuru Ücreti Dekontu.

Başvurularda belgelerin tamamı teslim edilmelidir.

Programa Kayıt için gerekli Belgeler

 1. Erkekler için Askerlik durum belgesi,
 2. İkametgah ilmuhaberi (Muhtarlıklardan temin edilecektir),
 3. Nüfus cüzdanı örneği (Muhtarlıklardan temin edilecektir),
 4. 6 adet fotoğraf.

Kesin kayıt için gerekli evraklar süresi içinde eksiksiz bir şekilde Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim edilmelidir.  Ayrıca başvuru sırasında fotokopileri verilen tüm evrakların asılları ya da aslı gibi onaylı fotokopileri de teslim edilmelidir.

 

İletişim:


T.C. Atılım Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü 
Mühendislik Fakültesi C Binası Oda No: 303
Kızılcaşar Köyü, İncek 
06836 
Ankara / Türkiye

Telefon: 0312 586 87 00
Faks:      0312 586 80 91
e-posta: 
İdari: fbe@atilim.edu.tr
Akademik: modes@atilim.edu.tr