MODES DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI

Doktora programına Lisans ve Y.Lisans mezunları başvurabilir.

Adayların aşağıda listelenen en az dört yıllık lisans programlarından veya eşdeğerlerinin birinden mezun olmuş olması gerekmektedir:

- Mühendislik Lisans Programları

- Kimya, Fizik veya Biyoloji Programları

- Matematik, İstatistik veya Bilgisayar Bilimleri Lisans Programları

- Tıp veya Diş Hekimliği Fakülteleri Programları

Doktora programına başvuran adayların Lisans ve Y. Lisans mezuniyet not ortalamalarının birinin en az 3.00/4.00 (veya eşdeğeri) olması gerekmektedir.

Doktora programına başvuran adayların ALES puanları veya GRE veya GMAT puanları, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları sağlamak koşulu ile, her yıl FBE tarafından belirlenen taban puanların üzerinde olmalıdır.

Minimum ALES ve GRE Puanları:

ALES Sayısal Standard Puan: 60 (Yüksek Lisans Diploması ile başvuranlar için)

ALES Sayısal Standard Puan: 80 (Lisans Diploması ile başvuranlar için)

GRE (Quantitative) Puan: 650

Bu puanların alındığı sınavlar başvuru tarihinden en fazla üç (3) yıl önce yapılmış olmalıdır.

İngilizce Seviye Yeterlik sınırları aşağıda verilmiştir:
Sınav Türü                                                     Minimum Puan   

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ( YÖKDİL)          80  (Geçerlik süresi 5 yıldır.)

TOEFL(IBT)                                                                            85, Kompozisyon en az 20  (Geçerlik süresi 2 yıldır.) 

CPE                                                                                        B/A

CAE                                                                                        B/A

PTE Akademik                                                                        70/90

IELTS (Her bölümden en az 5,5)                                                7

 

 

MODES Programına başvuru koşullarını ve özel olarak durumunuzu öğrenmek için MODES EABD Başkanlığına başvurunuz.

e-posta: modes@atilim.edu.tr (akademik) veya fbe@atilim.edu.tr (idari)

Telefon: 0312 586 8700

 

Bilimsel Hazırlık Programına Kabul Edilen Doktora Aday Öğrencileri

Akademik özgeçmişleri genelde Doktora programına kabul edilme koşullarını karşılayan, ancak müracaat ettikleri sırada program için yeterli olmayan öğrenciler bilimsel hazırlık programına kabul edilebilirler. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora programı aday öğrencileri Fen Bilimleri Enstitüsünün kayıtlı öğrencisi olma konumunda olup, Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Aday konumundan Doktora öğrencisi konumuna geçebilmeleri için kendilerine ön-koşul olarak belirlenen derslerden başarılı olmak zorundadırlar.