Burs ve İndirimler

T.C. Uyruklu Öğrenciler

Başarılı doktora öğrencileri için kayıt ücreti indirimi

Adayların (CGPA) not ortalamalarına ve niteliklerine göre MODES Akademik Kurulu önerisi ve Mütevelli heyet onayı ile kayıt ücretinde % 75, % 50, ve % 25 oranlarında indirim yapılabilecektir.

İndirim koşulları ve indirimin devamı için gereken koşullar aşağıdaki adreste bulunan pdf belgesinde verilen yönerge ile belirlenmiştir.

Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstiüsü Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilere Uygulanacak Öğretim Ücreti Muafiyeti ile verilecek Burslara ilişkin Yönerge

Bu yönergeden alınan ve kayıt ücretinden muafiyet devam koşullarını özetleyen çizelge aşağıda verilmiştir.

Muafiyet Türü

Başvuru Başarı Koşulu

Muafiyet devam koşulu (Genel not ortalaması)

Muafiyet Oranı

Personel

Atılım Üniversitesi Mensubu

Atılım Üniversitesi Mensubu, 3.00/4.00 ve üstü

80%

Başarı

En iyi % 20

3.80/4.00 ve üstü

75%

Başarı

En iyi % 40

3.60/4.00 ve üstü

50%

Başarı

En iyi %60

3.40/4.00 ve üstü

25%

 

Atılım Üniverstesi'nde Kayıt ücreti indiriminden başka bir burs programı bulunmamaktadır.

Atılım Üniversitesi Mensupları

Doktora programına kabul edilen ve bu programı başarı ile sürdüren Atılım Üniversitesi mensupları (Atılım Üniversitesinin kadrolu tam zamanlı araştırma görevlileri, öğretim görevlileri) doktora programına devam ettikleri sürece gerekli koşulların sağlanması halinde indirimli kayıt ücreti olarak 500 ABD Doları + KDV (% 8) öderler."

T.C. Uyruklu olmayan öğrenciler için

T.C. Vatandaşlarına uygulanan ücretler yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir. Ancak bu öğrenciler burs desteği veya Atılım üniversitesi mensuplarına uygulanan destekten yararlanamazlar. Uluslararası öğrenciler burs için başvuramazlar.

Diğer Burslar

Tüm doktora öğrencilerinin TÜBİTAK vb kurumlardan burs desteği alabilmesi mümkündür. Burs başvuruları için doktora programına kabul edilen ve başarılı olan öğrencilere gerekli destek verilecektir.

2211 - Yurt içi Doktora Burs Programı

2215- Ph.D. Fellowships for Foreign Country Citizens