Yönetmelik ve Yönergeler

Doktora programı için geçerli yönetmelik ve yönergeler

Doktora programı ile ilgili formlar

MODES Formları

 

Yönetmelik, yönerge ve formlarda belirtilmeyen hususlar için MODES Akademik Kurulu kararı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu veya Yönetim Kurulu kararı gerekir. Çelişkili durumlarda üst yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tez önerisi hazırlanması ve rapor yazılması için yararlı olabilecek bazı belgelerin adresleri aşağıda verilmektedir.